नयाँ वर्षको सम्बन्धमा तपाईंले जान्नुपर्ने १० ओटा बाइबलीय खण्ड

उहाँले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, र तिमीहरूलाई आशिष्‌ दिएर तिमीहरूलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ । उहाँले तिमीहरूलाई दिन्‍छु भनेर तिमीहरूका पिता-पुर्खासित प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका शरीरको फल, भूमिको फल– अन्‍न, नयाँ दाखमद्य, तेल– गाईबस्‍तुका बाछा-बाछीमा र भेड़ाबाख्राका पाठाहरूमाथि पनि उहाँले आशिष्‌ दिनुहुनेछ ।

व्यवस्था ७:१३

निश्‍चय नै भविष्‍यमा तेरो निम्‍ति आशा छ, र तेरो आशा व्‍यर्थ जानेछैन ।

हितोपदेश २३:१८

युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्‍छन्‌, र जवान मानिसहरू थाकेर लोट्‌छन्‌ । तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ । तिनीहरू गरुडझैँ माथि-माथि उड्‌नेछन्‌, र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्‍नेछैनन्‌ । तिनीहरू हिँड्‌नेछन्‌ तापनि मूर्च्‍छा पर्नेछैनन्‌ ।

यशैया ४०:३०-३१

बितेका कुराहरूलाई भूल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर । हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु ! त्‍यो अब हुन आउँछ । के तिमीहरू त्‍यो देख्‍दैनौ ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रूखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु ।

यशैया ४३:१८-१९

किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्‍ति बनाएको छु, ती म जान्‍दछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ । “ती तिमीहरूका उन्‍नतिको निम्‍ति हुन्‌, नोक्‍सानीको निम्‍ति होइनन्‌, तिमीहरूलाई आशा र भविष्‍य दिनलाई ।

यर्मिया २९:११

परमप्रभुको महान्‌ प्रेमले गर्दा हामी भस्‍म भएका छैनौं, उहाँका कृपाको अन्‍त कहिल्‍यै हुँदैन । हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्‍छ । तपाईंको विश्‍वस्‍तता महान्‌ छ ।

विलाप ३:२२-२३

अनि म तिनीहरूलाई विभक्त नहुने हृदय दिनेछु, र तिनीहरूमा एउटा नयाँ आत्‍मा हालिदिनेछु । म तिनीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर मासुको हृदय हालिदिनेछु ।

इजकिएल ११:१९

यसकारण कोही ख्रीष्‍टमा छ भने त्‍यो नयाँ सृष्‍टि हो । पुरानो बितिगएको छ, हेर, नयाँ आएको छ ।

२ कोरिन्थी ५:१७

छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्‍ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्‍बन्‍धित तिमीहरूको पुरानो स्‍वभाव त्‍याग । र आफ्‍नो भित्री वर्तावमा नयाँ होओ, र परमेश्‍वरको स्‍वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्‍टि भएको नयाँ स्‍वभावलाई धारण गर ।

एफिसी ४:२२-२४

सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्‍नुभयो, “हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्‍याउँछु ।” उहाँले यसो पनि भन्‍नुभयो, “यो लेख, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्‍य छन्‌ ।”

प्रकाश २१:५

 

Facebook Comments

Powered by Youth Circle